Aangekomen Passagiers te Batavia per Ned. Ind. ss. Sindora (19 Juli 1880)

kapt. Lindeman

van Atjeh, Muntok, Riouw, Penang, Edi en Singapore:

 • mevr. Kielstra en kind
 • v. den Broek en echtg.
 • Snijder
 • Nolles
 • Pont
 • Hanskens
 • Grenouw
 • Harberli
 • Oosterwijk
 • Dusser de Barenne
 • v. Alphen en echtg.
 • van Dorp
 • Geraler en bed.
 • Coevorden
 • Inl., Chinezen, Z.M. troepen en bannelingen.

(Java-Bode, 19 Juli 1880)