Vertrokken Passagiers naar Batavia per Ned. ss. Prins van Oranje (19 Juni 1880)

van Amsterdam

 • de heeren A.J.B. André
 • mevr. M.A. Vogel, geb. Willing
 • mevr. E. Hepp, geb. Offers
 • mevr. A. Becking, geb. Ribbing
 • mej. A. Velthuijzen
 • mej. M.G. de Waal en zuster
 • de heer W.E.T. Carp
 • S. Boon
 • L.K. van Swieten
 • W. Krijn en echtg. en twee geestel. zusters Franciscanessen
 • E.L. Muller, echtg. en twee kinderen
 • S. Schaafsma
 • vijf geestelijke zusters
 • J.W.D. Molijn
 • Evans en zuster
 • elf Javaansche schepelingen

(Java-Bode, 19 Juni 1880)