Aangekomen Passagiers te Batavia per Ned. Ind. ss. Koning Willem III (18 Juli 1880)

kapt. Hoffman

van Soerabaia

 • de heeren J.A. van Dorsser
 • Oomkens
 • Prins
 • Devree
 • Cornelius
 • luit. t/zee J.R. Eck
 • Dammers
 • mevr. Kluijver met 1 kind
 • 30 Inl. schepelingen
 • 14 bannelingen, 1 politie oppasser

van Samarang

 • de heeren J.P. van Seni
 • Bennett
 • Pascal
 • Blommestein
 • mevr. Dongriot en zoon
 • mej. Filet
 • mevr. Tolsma
 • van der Eb
 • 11 officieren, 30 onderofficieren, 334 militairen, 170 vrouwen, 70 kinderen
 • Inlanders en Chinezen.

(Java-Bode, 19 Juli 1880)