Von Wolzogen

Carl Freiherr von Wolzogen, (zoon van den 1en Minister Hans Christoph von Wolzogen in Meiningen), werd tezamen met den dichter Friedricht Schiller op de Carlschule in Stuttgart opgevoed; ging als Wurtemburgsch officier in Ned. krijgsdienst en landde als kap. luitenant bij het bataillon Orange te Batavia 31 Oct. 1764; hij was daarna kolonel commandant van Semarang en werd 28 Mei 1808 generaal inspecteur van het Boschwezen. Hij was gehuwd met Johanna Frederieke von Stralendorff, geb. Solo 8 Nov. 1762, gelegitimeerd bij Resolutie van 16 Nov. 1779, dochter van Friedrich Christoffel von Stralendorff, opperhoofd te Solo en de Inl. vrouw Sintes.

Hij had minstens 5 kinderen, van wie een zoon, Carl August Christoph von Wolzogen, geb. Semarang 6 Mei 1800, officier der genie, daarna bij G.B. 16 Juni 1857 gezworen landmeter en rooimeester te Solo, overl. aldaar 18 Jan. 1868, die bij zijn 2de vrouw Susanna Philippina von Stralendorf (1807-1887) weer zoons kreeg, welke het geslacht voortzetten.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.