Von Stralendorff

Frederick Christoffel von Stralendorff, geb. Neukalde in Mecklenburg 2 Sept. 1720, kwam 1747 als soldaat op fl. 9 's maands voor de Kamer Delft met schip "D'Naarstigheijt" naar Indië; was 1e resident aan het hof te Solo; op 10 Juni 1779 werd hem de titel en rang van opperkoopman toegevoegd en werd voorschrijvens verleend ter obtinue van de effectieve kwaliteit en gage; bij patrischen brief van 10 Nov. 1780 werd deze resolutie geapprobeerd; behoudens rang werd hij 28 Nov. 1783 ontslagen; hij overl. te Solo 12 Febr. 1784 en werd op de oude begraafplaats aldaar begraven, onder een tombe met zijn wapen, welke nog bestaat.

Bij resolutie van 16 Nov. 1779 kreeg hij van den Gouverneur-Generaal brieven van legitimatie voor zes kinderen, verwerkt bij de vrije Inl. vrouw Sintes en twee kinderen verwekt bij Margaretha Juliana Abrahams, welke moeders toen beiden overleden waren.

Zijn zoons van de eerste vrouw waren:

  • Ditloeff Frederik von Stralendorff, geb. Solo 5 Juli 1760;
  • Johan Erdwin von Stralendorff, geb. Solo 11 Aug. 1761;
  • Otto Leopold von Stralendorff, geb. Solo 13 Augustus 1765;
  • Carel Lodewijk von Stralendorff, geb. Solo 4 Oct. 1764;

bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.