Von Schmidt auf Altenstadt

Deze famlie komt uit Saksen, waar Johann Fabricius auf Altenstadt und Sigritz, hoofdofficier in Keiz. dienst, in 1564 een wapenbrief verkreeg van Keizer Maximiliaan II en zijn drie zoons in 1577 in den rijksadelstand werden verheven door Keizer Rudolf II.

Zijn kleinzoon Wolfgang Fabricius verloor in den 30-jarigen oorlog zijn goederen en noemde zich Von Schmidt, en diens betachterkleinzoon Johann Andreas von Schmidt (1691-1760) in het stadsbestuur van Neurenberg, kreeg in 1713 weer verlof om den naam Auf Altenstadt te voeren een bevestiging van zijn ouden adel.

Zijn kleinzoon Johann Heinrich Adolph von Schmidt auf Altenstadt, geb. te Neustadt-Dresden 1754, kwam naar Indië, en werd daar generaal-majoor der artillerie; hij overl. te Batavia 29 November 1817 na twee keer gehuwd te zijn geweest.

Uit het eerste huwelijk waren o.m. twee zoons, uit het tweede huwelijk eveneens o.m. twee zoons.

De oudste zoon Jhr. Johann Heinrich Adolph von Schmidt auf Altenstadt (1785-1861), had tien kinderen en dienst jongste zoon Jhr. Johann Karel Frederik Hendrik von Schmidt auf Altenstadt (1824-1877) was o.a. commies ontv. te Djokja en woonde later te Solo.

Uit zijn tweeden zoon Jhr. Johann Karel Frederik Hendrik von Schmidt auf Altenstadt (1857-1901) stamt de oudste Indische tak.

De tweede zoon uit het eerste huwelijk was voornoemden Jhr. Johann Heinrich Adolph von Schmidt auf Altenstadt, was Jhr. Johan Carel Frederik von Schmidt auf Altenstadt (1789-1851), in 1811 gehuwd met Henrietta Joanna van der Willige, en uit hem stammen de takken Van der Willige von Schmidt auf Altenstadt, van welke de meeste leden korteren of langeren tijd in Indië verbleven en nog verschillende verblijven, o.a. Jhr. Johann Pieter Eduard Cosmpoliet van der Willige von Schmidt auf Altenstadt, die 5 Sept. 1828 te Buitenzorg huwde met de Inl. vrouw Ijo, geb. omstreekts 1886, uit wien de Indo-Europeesche tak.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.