Von Ranzow

De Indische tak van dit Holsteinsche geslacht, welke geregelde stamreeks in het begin der 12e eeuw aanvangt, stamt af van Lodewijk Carel des H.R. Rijksgraaf Von Ranzow, te Manaar op 13 Dec. 1787 geb. en te Malakka op 29 Mei 1822 gehuwd met Wilhelmina Koek, aldaar 10 Oct. geb. Hij was o.a. resident van Riouw (1821), ass. res. van Soemenap (1827) en overl. te Batavia 2 Jan. 1865, waar zijn huisvr. reeds op 16 Dec. 1852 was overleden.

Hun oudste zoon, Ferdinand Heinrich Wilhelm graaf von Ranzow (1828-1890) laatstelijk ass. res. van Djokjakarta, werd bij K.B. van 17 Jan. 1872 No. 7 ingelijfd in de Ned. Adel en is de vader en grootvader van het tegenwoordige geslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.