Von Liebenstein

Carl Ludwig freiherr Von Liebenstein kwam met het Wurtembergsche regiment in Indië en was in 1795 sous-lieut.; bij res. 6 Oct. 1795 werd hij luit. onder de nat. inf., in 1797 was hij kapt. luit., in 1809 luit. kol. te Makasser en comm. van het 4e reg. aldaar; hij overl. als majoor te Weltevreden in het kampement en werd ald. 10 Oct. 1810 begraven, nadat hij 14 Sept. t.v. zijn test. had gemaakt voor nots. J.C. Boswel.

Op 1 Oct. 1797 was hij te Batavia gehuwd met Christina Elisabeth van den Busch, geb. te Genè;ve, van wie hij later gesepareerd is. Bij haar had hij twee zoons:

  • Ludewich Wilhelm Carl von Liebenstein, Luth. gedoopt te Batavia 14 April 1799.
  • Balthasar Fridrich Wilhelm von Liebenstein, geb. Batavia 22 Sept. 1800, genoemd naar B.F.W. von Lützow.
Hunne afstammelingen leven nog in Indië.