Vodegel

Evert Vodegel, geb. Amsterdam, kwam in 1773 met het schip Aschat in Indië als huistimmerman in 's Compagnies dienst op f 30 's m.; in 1790 komt hij voor als meesterknecht dier lieden te Semarang en bij resolutie van 20 April 1802 werd hij uit dien dienst ontslagen en burger-huistimmerman.

Hij had zoons o.m. Everhardus Gerhardus Vodegel, geb. Semarang, die als 1e luit. der genie te Batavia op 3 Dec. huwde met Jacoba Wilhelmina, van Batavia.

Zijn afstammelingen leven voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.