Van Polanen Petel

Louis Auguste Jean Petel de Vaugarney, geb. St. Malo in Bretagne 25 Febr. 1777, pachter van Pondok Jagong (gekocht 30 Oct. 1807), burger te Batavia 1809 en mede-eigenaar van de brik "Koppenhagen" (120 ton, 2 kanonnen van 6 en kanonnen van 12 ponden), welke ter Kaapvaart werd uitgerust met goedvinden van den Gouv. Gen. Daendels, in 1851 wonende te Buitenzorg, overleden 3 Augustus 1856 en begraven op de begraafplaats van het land Penoembing (Kebajoran), waar men zijn grafsteen nog kan zien; hij ondertrouwde te Batavia 4 April en huwde aldaar 19 April 1807 (ingezegend door ds. Ross) Sara Johanna van Polanen, geb. Bordeaux, overleden te Weltevreden 6 April 1846, dochter van Rogier Gerard van Polanen, vice pres. raad van Justitie aldaar en Helena Wilhelmina de Vos en wed. Etienne Firmain Pérot; zij was eigenares van het land Penoembing vd.

Van hunne zoons Oscar van Polanen Petel, geb. 5 Juni 1812; Henry Leonce van Polanen Petel, geb. 14 Mei 1815; Edouard van Polanen Petel, geb. 17 Maart 1817; Louis Bernard van Polanen Petel, geb. 19 Nov. 1820 en George Frederic van Polanen Petel, geb. 4 Febr. 1822 is een talrijke nakomelingschap.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.