Van Olden

Frederic van Olden, geb. te 's-Gravenhage 21 Dec. 1796, zoon van den rentmeester-generaal van Prins Willem V, mr. Roedolph van Olden, en zijn 1e vrouw Ida Scheltus, assistent-resident van Banka, overleed te Leiden 15 April 1877, na eerst gehuwd te zijn geweest met Cornelia Silviana Anthonisse (1803-1844) en daarna met Elise Sophie Bogaardt.

Uit het eerste huwelijk waren 8, uit het tweede 7 kinderen, w.o. resp. 3 en 1 zoon, waaruit een talrijk nageslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.