Van Nouhuijs

In het midden der 17e eeuw komt voor Hendrik van Nouhuijs, drossaard van Lith in Noord-Brabant.

Zijn kleinzoon Ds. Gosesinus van Nouhuijs, pred. te St. Oedenrode, 1733, had o.a. drie zoons. De oudste was Ds. Joan van Nouhuijs 91734-1823), predikant, van wiens afstammelingen er verschillende in Ned. Indië verbleven (verblijven).

De jongste zoon was Hendrik Jacob van Nouhuijs (1740-1804) eveneens predikant, had een zoon Ds. Gosuinus van Nouhuijs 91776-1849) mede predikant, die 5 zoons had, van wie de 2de en 3de stamvaders zijn der Indische en Indo-Europeesche takken.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.