Van Motman

Gerrit Willem Casimir van Motman, geb. op het Genneperhuis onder Grave 11 Jan. 1773, kwam 1789 in Indië en repatriëerde in 1791; in 1795 was hij weer in Indië terug, waar hij 8 Dec. 1795 vaandrig der pennisten van Batavia werd, in 1800 werd hij luit. in 1806 majoor, in 1805 was hij ook koopman geworden, in 1808 perfect van de Jacatrasche en Preangerbovenlanden, in 1810 2e gecommitteerde over de suiker-cultures, in 1816 Superintendant van het Koffiedepartement, in 1817 Res. van de Preanger, in 1821 lid wees- en boedelkamer te Batavia, eigenaar van de landen Djamboe en Dramaga; hij overleed op Dramaga 25 Mei 1821 en werd op de familiebegraafplaats te Djamboe onder een tombe begraven.

Hij was eerst gehuwd te Batavia in de Buitenkerk (ds. Zomerdijk) op 17 Febr. 1793 met Anna Apollonia Jens, ged. te Batavia 7 Dec. 1766, overl. te Semarang 22 Sept. 1815, dochter van Arnold Jens, vice-pres. van Schepenen te Batavia en Anna Apollonia de Geus en wed. Goossen Theodoor Vermeer. Van haar was in 1797 van tafel en bed, en in 1809 van den echt gescheiden; op 5 Febr. 1809 hertr. hij in de Buitenkerk te Batavia met Reiniera Jacoba Bangeman, geb. Batavia 6 Nov. 1778 en overl. op Dramaga 9 Febr. 1860, begraven te Djamboe onder een tome, dochter van Hendrik Pieter Bangeman, en Johanna Maria Coortzen en gescheiden hv. van mr. Albertus Cornelis Hartman.

Tusschen beide huwelijken in adopteerde hij te Batavia op 2 Maart 1808 Willem Reinier van Motman, geb. te Batavia 4 Sept. 1802, zoon van de vrije onchristen vrouw Cicilia, later landheer van Roemping.

Uit voornoemd tweede huwelijk waren o.a.

  • Frederik Hendrik Constant van Motman, geb. 21 Juli 1809, ged. Kampong Malayoe 15 Mei 1810, later landheer van Tjikandi Oedik en Kedong Badak;
  • Jacob Gerrit Theodoor van Motman, geb. Wanyassa (Krawang) 19 Nov. 1816, ged. Tjiandjoer 23 Sept. 1817, later landheer van Dramaga;
  • Jan Casimir Theodorus van Motman, geb. Tjiandjoer 2 April 1819, ged. Batavia 8 Oct. 1820, later landheer van Tjikandi-ilir.

Uit deze vier zoons is een talrijke nakomelingschap.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.