Van den Hoven van Genderen

Adriana van den Hoven, geb. te Waspik 27 Aug. 1826, huwde te Raamsdonk 14 Maart 1853 met Hendrik van Genderen.

Hun zoon Gerrit van Genderen, onderwijzer aan de Chr. school te Batavia, kreeg bij G.B. van 20 Nov. 1890 No. 35 vergunning om zich te noemen en schrijven Van den Hoven van Genderen. De aanvrage geschiedde omdat de naam Van den Hoven bij het overlijden van zijn moeder zou uitsterven.

Zijn kinderen wonen nog in Ned. Indië.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.