Van Cats de Raet

Willem Maurits van Cats baron de Raet, geb. te Leiden 9 Oct. 1851 uit een oud Zaltbommelsch geslacht, overleed te Djokjakarta 14 April 1900, twee natuurlijke zoons nalatende, Willem Jacob van Cats de Raet en Henri Louis Jacobus van Cats de Raet.