Van Braam

Gillis van Braemen, geb. te Brielle in 1630, overl. in 1707 en commies der licenten te Rotterdam, had drie zoon. De oudste, Abraham van Braam (1664-1705) is de stamvader van den tak Van Braam, die bij K.B. van 8 Juli 1816 No. 56 in den Ned. Adelstand werd verheven in de persoon van den vice-admiraal Jhr. Aegidius van Braam (1758-1822) en met diens kinderen naar Indië kwam in het begin der 19e eeuw. Onder deze kinderen waren twee zoon:

  • Jhr. Marius Johannes van Braam en
  • Jhr. George van Braam.

Eerst genoemde had o.a. twee zoons, nl. Jhr. Johannes Marius van Braam, geb. Bojolali 24 Maart 1850, gep. kap. Art. N.I., daarna fabricatiechef sf. Karang Anom, en Jhr. George Marinus van Braam, geb. a.v. 13 Sept. 1852, boekhouder sf. Karong Anom, uit wier erkende kinderen, niet adelijke takken in N.I. stammen; Jhr. George van Braam is de stamvader van den nog levenden adelijken tak.

De tweede zoon van voornoemden Abraham van Braam (1664-1705) was Jacobus van Braam (1668-1703) gehuwd met Cornelia Houckgeest (1665-1716). Diens kleinzoon was de vice-admiraal Jacob Pieter van Braam (1737-1803) die 18 Jan. 1767 te Batavia huwde met Ursula Martha Feith (1750-1780) en wiens afstammelingen eveneens in Indië verbleven.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.