Van Braam Morris

Frederick van Braam Morris, geb. Stillwater (Saratoga county, Noord-Amerika) 28 Febr. 1807, behoorende tot een Welsch geslacht, dat in 1660 naar Noord Amerika was gegaan, en zoon van Staats Morris en Everharda Catharina Sophia van Braam Houckgeest, kwam naar Java en overleed te Batavia 20 Mei 1849; hij was aldaar 28 Aug. 1834 gehuwd met Theodora Françoise Pietermaat (1813-1842).

Uit hun zoon Daniel François van Braam Morris, gouverneur van Celebes (1840-1918) en uit zijn tweede natuurlijke zoons zijn verscheidene afstammelingen.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.