Van Bockom Maas

Pieter Maas, geb. 's-Gravenhage 10 Juli 1713, lakenfabrikant te Delft, overl. 2 Maart 1806, had bij zijn tweede vrouw Johanna Mansvelt o.a. een zoon Willem Maas, die met Catharina Adriana van Bockom huwde. Hun kleinzoon Willem Samuel Nicolaas van Bockom Maas huwde Johanna Maria Lammers van Toorenburg, bij wie o.a.

  • Gerrit Jan Godfridus van Bockom Maas (1852-1904) ass. res. Tjiandjoer;
  • Cornelis Pieter van Bockom Maas (1854-1895) kap. magazijnmeester art.;
  • Pieter Cornelis van Bockom Maas (1854-1880) 1e luit. art. ridder Mil. W.O. 4e kl.;
  • Willem Samuel Nicolaas van Bockom Maas geb. in 1857.
Uit deze zoons stamt het tegenwoordige geslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Juni 1930.