Toussaint en Steenstra Toussaint

Jean Toussaint, geb. omstreeks 1540, kwam in 1590 met zes zoons uit Frankrijk te Hanau, vanwaar zijn betachterkleinzoon Jean Philippe Toussaint naar Friesland ging.

Diens kleinzoon Johan Daniel Toussaint, geb. te Harlingen 19 Juli 1755, burgem. aldaar en aldaar overl. 31 Juli 1811, huwde eerst met Anna Pieters Steenstra (1753-1779) en daarna met Geertje Talma (1760-1839).

Uit het eerste huwelijk was mr. Johan Daniel Steenstra Toussaint (1770-1863), waaruit de tak Steenstra Toussaint. Uit het tweede huwelijk waren:

  • Hendrik Toussaint (1785-1859), wiens dochter was mevrouw Bosboom-Toussaint, de bekende schrijfster en
  • Sijbrand Toussaint (1787-1855). Uit wien de nog bestaande tak Toussaint.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.