Sieburgh

Deze familie komt uit Harderwijk en ontleent haar naam aan Arentgen van Sijburch, die circa 1573 te Zwolle huwde met Berent Goertszen, van Harderwijck.

Hun zoon Jan Barentszen, overl. 1661, noemde zich Van Sijburgh en was de achterbetovergrootvader van mr. Gerardus Joannes Sieburgh, geb. te Haarlem in 1795, pres. raad van Justitie te Semarang, overl. 1856.

Uit zijn zoons stammen de Indische takken.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.