Reijnst

Reijnst Jacobsz. was binnenlandsvaarder te Amsterdam, waar hij in 1536 op den Dam woonde en tot de gezeten burgers behoorde, die aan de stad geld voorschoten voor den bouw van het Rondeel bij de Regulierspoort.

Zijn zoon Pieter Reijnst, aschkooper in de Nieuwebrugssteeg aldaar (1510-1573) had o.a. twee zoons:

 • Reijnst Pietersz. (circa 1545-1599), wijnkoper, 's zomers wonende op het Huis te Heemstede, huwde Neeltje Simonsdr. Jonckheijn.
 • Gerard Reijnst, de 2e gouverneur-generaal van N.I., overleden te Jacatra 7 Dec. 1615, wiens tak is uitgestorven.

Reijnst Pietersz., zooeven genoemd, had een betachterkleinzoon: Jacob Reijnst (1685-1756) luit. admiraal van Holland en Westfriesland, gehuwd met Eva Clifford (1695-1764). Hij had twee zoons:
 • Pieter Hendrik Reijnst (1723-1791), eveneens luit. admiraal a.v., gehuwd met Johanna Sara Bicker (1731-1801).
 • Isaac Reijnst (1733-1775), onderkoopman O.I. Comp. en laatstelijk raad extraordin. van India (14 Oct. 1772), gehuwd te Batavia 13 Sept. 1761 met Wilhelmina Maria van Mijlendonk (1744-1774). Hij werd 31 Jan. 1775 te Batavia begraven; in de Port. Buitenkerk kan men nog zijn wapenbord zien.
 • Pieter Hendrik Reijnst vd. (1723-1791) had een zoon Pieter Hendrik Reijnst (1767-1832), die o.a. in 1822 vice pres. van de Algemeene Rekenkamer te Batavia was en bij zijn eerste huisvrouw Susanne Ignatia Radermacher 8 kinderen had w.o. Jhr. Joan Cornelis Reijnst (1798-1871) den lateren gouv. gen., die bij K.B. van 31 Aug. 1840 No. 27 verheven werd in den Ned. adel en wiens afstammelingen deels in Indië wonen, en Maximiliaan Reijnst (18-3-1869), die o.a. de stichter der firma Reijnst en Vinju te Batavia was en 5 Jan. 1831 aldaar huwde met Claire Falvie de Chauvignij de Blot (1811-1845).

  Uit zijn zoon Joan Cornelis Reijnst (1835-1862) stamt een Indische tak, die echter in de mannelijke lijn dreigt uit te sterven.

  Isaac Reijnst vd. (1733-1775) had 6 kinderen w.o. een zoon Willem Hendrik Reijnst (1768-1813), wiens tak met zijn kleinzoons weer naar Indië kwam en daar nog bloeit.


  bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.