Peltzer

Deze familie komst sinds de 16e eeuw in de Rhijnprovincie voor en bloeit daar nog.

Gerhard Peltzer, geb. te Wickrath 13 Oct. 1760, werd keldermeester van Koning Willem I en overleed te 's-Gravenhage 9 April 1824.

Een kleinzoon,Hermann Heinrich Gerhard Peltzer (1817-1882), werd kap. der inf. N.I.L. en huwde te Soerabaja 13 Maart 1850 Johanna Carolina Bohl, geb. te Soemenep in 1835, overl. 12 Febr. 1914. Zij hadden acht kinderen onder wie drie zoons, uit wie de Indische takken.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.