Munniks de Jongh

Jan Jacobus de Jongh, uit een Noordbrabantsch geslacht (1808-1890), controleur der directe belastingen te Leeuwarden, was gehuwd met Geertruida Aletta Munniks (1809-1864) en verkreeg bij K.B. van 21 Febr. 1870 No. 10 vergunning om zich te noemen en schrijven Munniks de Jongh.

Zijn vier zoons gingen allen naar Ned. Indië en hebben daar afstammelingen (gehad).


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.