(Müller) von Czernicki

Carl Heinrich Julius von Czernicki, geb. te Berlijn 15 Maart 1809, verliet in 1827 zijn vaderland en kwam onder den schuilnaam Adolph Müller op Java, waar hij te Ngawi handel dreef, en huwde met Catharina Francina Francis, dochter van den resident van Madioen.

Hij overleed te Ngawi 8 Mei 1845 en had bij zijn vrouw verscheidene kinderen o.a. Otto Müller, ridder M.W.O. en majoor der Inf. en Emanuel Lodewijk Müller, ass. res. van Wonogiri in Soerakarta, geb. te Ngawi 24 Jan. 1845.

Deze laatste kreeg bij G.B. van 28 Oct. 1882 no. 25 vergunning om zijn naam te veranderen in Von Czernicki.

De afstammelingen van zijn broers noemden zich Müller von Czernicki.

bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 21 Juni 1930.