Mühlnickel

Johann Gustav Adolph Mühlnickel, geb. Grosz Peterwitz 12 Jan. 1822, overl. te Soekaboemi 14 Sept. 1897 en aldaar begraven, huwde met Maria Dorothea Emilie Wahrendorf, geb. Sneidlingen 23 Mei 1827, overl. te Buitenzorg 29 Nov. 1906, begr. Soekaboemi.

Hun zoons Johann Gustav Adolph en Friedrich August Mühlnickel zetten het geslacht voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.