Micola von Fürstenrecht

Jacob Micola, geb. te Tjipanas 28 Dec. 1822, zoutverkoop- tevens algemeen pakhuismeester te Palembang, was gehuwd met Louisa von Fürstenrecht, in 1875 de laatste van haar geslacht.

Bij G.B. van 9 April 1878 No. 8 kreeg hij vergunning om zich te noemen en schrijven Micola von Fürstenrecht.

Zijn afstammelingen leven voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.