Messerschmidt

Fredrik Messerschmidt, uit Pruisen, was sergeant kwartiermeester 1e reg. cavalerie van zijn Britsche Majesteit, toen hij op 12 Jan. 1812 te Batavia huwde met Andromeda Fredrika Prohl, jonge dochter van Batavia, die vroeger heette Kiemlian van Kapal en in de Maleische Kerk te Batavia op 7 Juni 1799 was gedoopt als Andromeda Fredrika, bij welken doop getuigen waren Christiaan Fredrik Prohl en Geesje Andromeda.

De famlie leeft nog voort in Ned. Indië.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.