Meijer

Bij Kon. Besl. van 17 Jan. 1842 No. 99 werd de luit. gen. Adriaan Frans Meijer, die zich o.a. in 1830 verdienstelijk had gemaakt en stamde uit een geslacht dat reeds in de 15e eeuw in het Kanton Zürich voorkomt, verheven in den Ned. Adel.

Hij huwde eerst met Arnolda van Varseveldt (1771-1803); daarna met Maria Coule (1775-1829).

Uit het eerste huwelijk waren o.a. twee zoons Jhr. Jacobus Gijsbertus Meijer, 1e commis dep. van Oorlog in N.I. (1858-1921) en Jhr. Charles Cornelis Meijer, boekh. sf. Modjo (1868-1921).

Uit hen stammen de oudste twee Indo Europeesche takken; uit een kleinzoon van Jhr. Carel Hendrik Meijer voornoemd, nl. uit Jhr. Charles Jean Henri Meijer, ritmeester cav. N.I.L. (1848-1889) stamt de jongste Indo Europeesche tak.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.