Martherus

Deze familie, afkomstig uit Ispahan in Perzië, kwam naar Indië in het eerste kwart der 19e eeuw.

Jacob Martherus te Ispahan geboren in 1800 kwam 29 April 1822 als koopman te Semarang met het schip "Vrouw Helena", Kap. Fromstead.

Stephanus Martherus, eveneens te Ispahan geboren, was logementhouder te Cheribon en overleed aldaar oud 48 jaar op 3 Sept. 1856.

Een talrijk nakomelingschap leeft in Ned. Indië voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.