Luijke Roskott

Joanna Margarethe Luijke, die oud 84 jaar op 16 Oct. 1922 te Amboina overleed, had uit haar huwelijk met Bernard Nicolaas Johann Roskott, die 5 Sept. 1873 stierf, geen kinderen.

Om die reden verkreeg haar natuurlijke zoon Jonathan Luijke bij G.B. van 3 Nov. 1886 No. 19 vergunning zich te noemen en schrijven Luijke Roskott. Hij liet kinderen na.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.