Lucassen

Théodore Lucassen, uit een familie afkomstig uit het land van Cleve (1792-1854) kwam naar Indië en was daar chef der mil. administratie en in 1840 oprichter der Tegalsche suikerfabrieken Kemanglen en Doekoewringin; hij huwde eerste in 1821 Josine Antoinette Elisabeth Holmberg de Beckfelt (1805-1832) en daarna in 1834 Susanna Antoinette Pietermaat.

Verscheidene van zijn afstammelingen verbleven korteren of langeren tijd in Ned. Indië en sommigen verblijven daar nog.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.