Loomeijer

Herman Thomas Reinier Caillet, geb. in 1877, commies bij de N.I. Spoorweg Maatschappij, werd aangenomen door den gep. kapitein der infanterie Reinier Thomas Loomeijer en verkreeg bij G.B. van 28 Dec. 1903 No. 25 vergunning om zich te noemen en schrijven Loomeijer.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.