Lisnet

Hendrik Lisnet, geb. te Hoorn, was 1769 voor de Kamer Hoorn met het schip Noord Nieuwland in Indië gekomen als korporaal en was in 1781 sergeant te Pasoeroean en in 1787 idem te Soerabaja; hij test. te Pasoeroean 5 Mei 1781 en te Soerabaja 5 Mei 1787 en overleed te Soerabaja kort voor 22 Dec. 1791.

Hij was gehuwd met Catharina Brigitta Lamberts, oudste dochter van Philip Hendrik L. van Sugemheim, die in April 1783 als gegageerd sergeant te Pasoeroean overleed.

Hendrik Lisnet liet 3 kinderen na, w.o. een zoon Philip Andries Lisnet, geb. te Soerabaja, in 1787, oud 12 jaar, die 6 Juli 1804 cadet sergeant werd op f. 20 's maands.

Zijne nakomelingschap leeft voor onder de namen Lisnet en Lammers Lisnet.