Leidelmeijer

Joseph Leidelmeijer, geb. in Mainzerland in 1775, huwde in Juni 1821 te Soerabaja Wilhelmina Christina Voss, geb. Djokja in 1788. Voor zijn huwelijk had hij te Soeraja geadopteerd:

  • Philip Joseph Leidelmeijer, geb. Soerabaja 24 Aug. 1808, laatstelijk marine-pakhuismeester te Batavia, die 8 kinderen naliet;
  • Johan Diederik Leidelmeijer, geb. te Soerabaja in 1812, geëmployeerde ter alg. secretarie te Batavia en wonende Passer Baroe aldaar, die in 1851 vijf kinderen had, w.o. 4 zoons:
    • Jan Leidelmeijer, geb. Buitenzorg, oud 12 jaar;
    • Joseph Johan Leidelmeijer, geb. a.v. oud 10 jaar;
    • George Robert Leidelmeijer, geb. a.v. oud 6 jaar;
    • Otto Dirk Leidelmeijer, geb. a.v. oud 2 jaar.
Uit hen een talrijk nageslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.