Launij

Lodewijg Launij, van Kopenhagen, geb. ald. 28 Febr. 1797; hij was o.a. secretaris der residentie Buitenzorg (1826), res. van Pekalongan (1844), directeur-generaal van Financiën, ridder der orden van den Ned. Leeuw en Daneborg.

Hij overleed te Batavia door een noodlottig toeval op 29 Juli 1849 en werd op Tanahabang onder een monument begraven.

Hij huwde te Batavia 19 Juli 1818 Suzanna Wilhelmina Anakotta Brugman, overleden 8 Maart 1877, oud 80 jaar en op de Nieuwe begraafplaats te Pekalongan begraven. Hij had zoons, die het geslacht hebben voortgeplant.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.