Kuipers von Lande

Antonius Petrus Kuipers, geb. in den Helder 3 April 1851, was in 1897 cand. notaris. Zijn grootmoeder behoorde tot het uitgestorven geslacht Von Lande en was in 1771 te Berlijn geboren.

Bij G.B. van 16 September 1898 No. 33 verkreeg hij vergunning zich te noemen en schrijven Kuipers von Lande.

Zijn weduwe woont te Taroetoeng.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.