Kuhr

Wilhelmus Jacobus Kuhr, geb. te Essen 27 Nov. 1771, zoon van Johann Theodor Kuhr en Anna Wilhelmina Bungerts, was hoofd der geweermakers aan den constructiewinkel te Amboina en overl. aldaar 10 Oct. 1821; hij was 7 Mei 1809 te 's-Gravenhage gehuwd met Johanna Schutt, ged. aldaar in de Nieuwekerk 12 Oct. 1775, dochter van Joachim Schutt en Kornelia Kluffers; zij overl. te Soerabaja 11 April 1825 en liet drie onmondige kinderen na w.o. Wilhelmus Jacobus en Cornelis Kühr uit wie een talrijk nakomelingschap.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.