Klokke van Steenwijk

Arnout Karel Herman Klokke, geb. te Utrecht 6 Aug. 1837, zn. van Ernst Christiaan Klokke en Jacoba Adriana van Steenwijk, was secretaris der residentie Oostkust van Sumatra en verkreeg bij G.B. van 7 Febr. 1877 No. 7 voor hem en zijn wettige afstammelingen vergunning om zich te noemen en schrijven Klokke van Steenwijk.

Zijn afstammelingen verblijven nog in Ned. Indië.


(BN 12 Juli 1930.