Keuchenius

Guillaume Adrien Keuchenius, geb. 29 April 1796 te Schiedam, waar zijn vader dr. Willem Matheus Keuchenius in de vroedschap zat, ging naar Indië en was o.a. ass. res. van Djokja (1836), ass. res. van Toeban (1839) en res. van Rembang (1850).

Hij overleed te Veur 30 Oct. 1851 en was te Batavia 18 Juni 1818 gehuwd met Marie Christine de Man (1798-1826). Uit dit huwelijk 5 kinderen, w.o. twee zoons met talrijk nageslacht.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.