Huffenreuter

(Huffenreuter en Lijnis Huffenreuter.

Adreas Adam Huffenreuter, van Sandersleben in Anhalt Dessau, zoon van Johann Andreas Huffenreuter, burger aldaar, was 1771 korporaal in 's Compagniesdienst, daarna zadelmaker te Batavia, waar hij 6 Dec. 1771 in de Buiten Portug. Kerk huwde met Anna Catharina Wijnand, die als weduwe in 1787 hertr. met Adreas Christoffel Fehrman.

Hij was diaken en ouderling der Luth. Kerk te Batavia, ritmeester der burger cavalerie en bij zijn overleden schepen van Batavia. Op 5 April 1786 werd hij begraven op het Holl. Kerkhof aldaar uit zijn huis in de Buiten Nieuwpoortstraat.

Hij had te Sandersleben twee broers en een zuster wonen, nl. Fredrik Jacob, Ernst August en Christina Maria Huffenreuter. Op 28 Jan. 1776 testeerde hij te Batavia voor notaris L. Rolff. Een zijner zoons, Wilhelm Heinrich Huffenreuter, geb. te Batavia in Dec. 1777, ging op zijn 11e jaar naar Europa en was in 1806 dr. juris te Braamsche bij Lingen.

Fredrik Huffenreuter, ook een zoon, werd 27 Dec. 1805 sous-lieut. ter zee en huwde te Batavia 28 Febr. 1815 met Carolina Lijnis, geb. te Soeratte.

Uit zijn zoons een talrijke nakomelingschap Huffenreuter en Lijnis Huffenreuter geheeten.