Holmberg de Beckfelt

Nils Kyronius, burgemeester van Upsala 1747, was de zoon van Nils Pehrson Kyronius, uit een familie, die reeds in de 15e eeuw te Calmar in Zweden voorkomt en van Ingrid Catharina Beckerfelt.

Bij zijn vrouw Marie Elisabeth Holmberg, had hij een zoon Nils Kyronius (1742-1818), die zijn opvoeding ontving van zijn meoders broeder Andree Holmberg te Stockholm en uit erkentelijkheid den naam Holmberg aannam.

Later voegde hij den naam Beckerfelt, eenigszinds gewijzigd, bij zijn naam, toen dit geslacht met den eenige broer van zijn grootmoeder was uitgestorven.

Als Nicolaas Holmberg was hij 28 Juli 1759 met het schip "Keukenhof" naar Batavia vertrokken, waarna hij verscheidene jaren in Compagniesdienst te Soeratte geplaatst was o.a. als boekhouder (1762), als dispensier (1765), als pakhuismeester (1769) en als koopman (1771); hij repatrieerde 29 Juli 1774 en werd 2 Juni 1789 door den Koning van Zweden als Nicolaas Holmberg de Beckfelt in den adelstand verheven.

Bij zijn huisvrouw Josina Antoinette Adrienne van der Gon (1757-1805) had hij 11 kinderen waaronder twee zoons:

  • Nicolaas Anthony Holmberg de Beckfelt (1779-1821), laatstelijk pres. van de weeskamer te Semarang en aldaar 3 April 1821 overleden. Bij zijn huisvrouw Cornelia Elisabeth van Muijen (gehuwd 4 Nov. 1804) had hij een zoon Nicolaas Frederik Carel Holmberg de Beckfelt geb. Semarang 13 Jan. 1817, in 1841 Surnum. ambtenaar 1e kl. te Krawang. Uit hen stamt de Indo-Europ. tak.
  • Otto Carel Holmber de Beckfelt (1794-1857), o.a. resident op Java en bij K.B. van 31 Dec. 1838 No. 74 ingelijfd in den Ned. Adel. Uit hen stamt de adellijke tak in Nederland en Noord-Amerika.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.