Holle

Er zijn twee families Holle in Indië (geweest).

De eene is afkomstig uit Zwibrücken, waar de stamvader Valentin Holle in het begin der 18e eeuw bierbrouwer was. Via Oostkapelle komt zij in Ned.-Indië met Gerand du Ry van Beest Holle (1822-1886) Ind. hoofdambtenaar, gehuwd te Semarang in 1850 met Maria Charlotta Varkevisser; en met diens oom Pieter Holle (1804-1844).

Gerard du Ry van Beest Holle voornoemd was de zoon van Izaak van Beest Holle (1790-1848), die huwde met Adelaide Charlotte Sophie du Rij.

Izaak van Beest Holle (1790-1848) en zijn jongere broer Pieter Holle vd. (1804-1844) waren zoons van Paulus Holle, brouwer, schout en burgemeester van Oostkapelle (1758-1827), die in 1785 huwde met Henrica Pieternella van Beest.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.