Heidsieck

Reeds in 1714 komt te Ternate voor Philip Heidsieck, doch tot nu toe is geen aansluiting gevonden met Reinard Hendrik Arnold Heidsieck, geb. Amsterdam 5 Nov. 1811, die in 1839 commies op het residentiekantoor te Serang en later ontvanger te Batavia was.

Hij overleed Weltevreden 26 Sept. 1866 en werd op Tanahabang in de 15 afd. begraven; zijn hv. Catharina Wilhelmina Elisabetha Tisper, geb. 26 Nov. 1821, overleed te Weltevreden 27 Mei 1883, begraven bij haar man. Zij was de geadopteerde dochter van den op 24 Juli 1827 overleden grondeigenaar Cornelis Tisper bij de Jav. vrouw Kalipa.

Uit hun huwelijk 6 kinderen w.o. zoons met nakomelingschap.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.