Hamar de la Brethoniè;re

Pierre Hamar de la Brethoniè;re, geb. Cezelles in Frankrijk in 1753, kwam in 1782 als cadet onder het regiment van Muzon te Batavia en was van 1784-1810 opziener over de bosschen te Rembang, daarna 1810-1811 idem te Salatiga; toen onder het Britsche gouvernement alle koffietuinen aan particulieren werden verpacht, geraakt hij buiten betrekking en werd logementhouder. Hij liet een vrouw en 9 kinderen na, o.a. een zoon, Pierre Hamar de la Brethoniè;re, die 22 Juni 1829 te Salatiga huwde met Martina Darius.

Hij had ook twee geadopteerde zoons bij de Javaansche vrouw Gompang, nl. Henry, geb. Assinan (Salatiga) 14 Juli 1837 en Arthur, geb. a.v. 30 Nov. 1840., die bij Gouv. besl. van 8 Febr. 1862 No. 56 vergunning kreeg om zich te noemen en schrijven De la Brethoniè;re.

Uit Pierre Hamar de la Brethoniè;re stammen dus af de fam. Hamar de la Brethoniè;re en De la Brethoniè;re.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 31 Mei 1930.