Faulhaber

Johannes Carolus Faulhaber, geb. Amsterdam, zoon van Adam Faulhaber en Carolina Krimmen, kwam in 1826 als korporaal met de "Java Pacquet" naar Ned.-Indië en overl. te Singkel 29 mei 1843 als 1e luit. der infanterie. Zijn nakomelingen leven in Indië voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 21 Juni 1930.