Engelhard

Christian Friedrich Engelhard, geb. te Berndorf in Waldeck 30 Mei 1769, overleed 30 Oct. 1806 in Spanje aan bekomen worden als Kap. der Artillerie in Franschen dienst; hij was 8 Maart 1783 te Zutphen gehuwd met Suzanna Elisabeth Hartman (1777-1859).

Hun zoon Johannes Ludwig Benedictus Engelhard (1802-1877), kwam eind 1816 naar Indië en werd daar in 1818 2e luit. inf.; laatstelijk was hij res. van Besoeki; hij was in 1822 te Saparoea gehuwd met Aletta Cornelis Wilhemina van Blommenstein (1816-1870) en had bij haar 8 kinderen, die allen korteren of langeren tijd in Indië waren, terwijl de tak van hun jongsten zoon Henri Egidius Désiré Engelhard (1847-1909) daar nog bloeit.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 28 Juni 1930.