Edwards van Muijen

Johan Eduard Edwards, geb. 27 Mei 1851 en Rugter Edwards, geb. 11 Oct. 1852, waren zoons van Alexander Lisba Edwards en J... E... Reine.

Na dit huwelijk was ontbonden hertr. hun moeder in 1856 met den gep. ambtenaar Leendert Ernst van Muijen te Klaten en bij G.B. van 23 Febr. 1870 No. 58 kregen hare zoons vergunning zich te noemen en schrijven Edwards van Muijen. A.L. Edwards was geb. 1 Juli 1819 te Semarang en overl. 28 Sept. 1892, begr. te Buitenzorg graf. No. 76.

De familie Van Muijen komt in het midden der 18e eeuw in Indië met den lateren Kapitein der Art. Leendert Gerrits van Muijen.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 21 Juni 1930.