Du Cloux

(Alting du Cloux en Lincklaan du Cloux).

Mr. Antoine du Cloux, (1732-1793) advocaat te Utrecht en stammende uit een Sédansch geslacht, had twee zoons: mr. Paul Philippe du Cloux (1770-1829) en dr.med. Géraud du Cloux (1777-1864).

Eerstgenoemde, die gehuwd was met Anna Lincklaan (1773-1854), had o.a. drie zoons:

  • Mr. Charles Philippe du Cloux, advocaat te Semarang (1802-1849) gehuwd met Charlotte Cornelia Fredrika von Winckelmann;
  • Jacob Charles du Cloux, schout bij nacht (1803-1872), gehuwd met Clara Agneta Alting Mees 91818-1897), uit wiens jongsten zoon de tak Alting du Cloux, en
  • Mr. Willem Hendrik du Cloux, notaris te Semarang, directeur der middelen en domeinen te Batavia (1810-1871), wiens zoon Paul Philippe (1836-1907) bij K.B. van 23 Nov. 1906, No. 49 vergunning kreeg om zich te noemen en schrijven Lincklaan du Cloux.

Voornoemde dr.med. Géraud du Cloux, geneesheer op St. Martin, had een kleinzoon Géraud Johannes du Cloux (1839-1887) resident van Palembang.

Uit al deze genoemden leven afstammelingen in Ned.-Indië.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 21 Juni 1930.