Droop

Frederik Droop, geb. te Amsterdam was in 1827 ambtenaar, wonende Molenvliet te Batavia en in 1830 eigenaar van het Land Kedong Badak (Buitenzorg). Zijn moeder, de weduwe van Jan Joost Droop, woonde toen te Zutphen.

Hij huwde te Batavia 1 Aug. 1827 (ds. D. Lenting) Maria Elizabeth van den Berg, weduwe Cornelis Gabriels en had bij haar een zoon, Jan Joost Droop, die 22 Mei 1828 te Batavia werd geboren en 20 Juli d.a.v. in de Buitenkerk ald. werd gedoopt.

Deze zoon was later pakhuismeester te Besoeki en 1 Mei 1852 te Batavia gehuwd met Anna Esther Munnik.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 24 Mei 1930.