Dibbets

Jhr. mr. Edouard Auguste Jean Didier Dibbets, geb. Maastricht 2 Maart 1824, de vierde zoon van den bekenden opperbevelhebber van die stad Bernardus Cornelis Johannes baron Dibbets (verheven in den Ned. adel bij K.B. van 27 Nov. 1835 no. 88 met den titel van baron bij eerstgeboorte) werd resident van Banka en huwde 20 Jan. 1854 te Padang met Gijsbertha Jacoba Steinmetz (1839-1911).

Hij had tien kinderen, w.o. vijf zoons, van wie het tegenwoordige geslacht afstamt.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 21 Juni 1930.